FAS | Nuke | Guide | China | Facility |||| Index | Search |


People's Liberation Army
Navy

PLA Navy Facilities

North Sea Fleet East Sea Fleet South Sea Fleet
Headquarters Qingdao Ningbo Zhanjiang
Major Base
 1. Lushun
 2. Qingdao
 3. Xiaoping
 1. Ningbo
 2. Fujian
 3. Shanghai
 4. Zhoushan
 1. Yulin
 2. Guangzhou
Minor Base
 1. Changshan
 2. Dalian
 3. Dayuanjiadun
 4. Huludao
 5. Lienyun
 6. Lingshan
 7. Liu Zhang
 8. Qingshan
 9. Ta Kushan
 10. Weihaiwei
 1. Quandou
 2. Sanduo
 3. Wenzhou
 4. Wenzhou SE
 5. Wuhan
 6. Wusong
 7. Xiamen
 8. Xiaxiang
 9. Xingxiang
 10. Zhenjiangshan
 1. Bailong
 2. Baimajing
 3. Beihai
 4. Dangjiahuan
 5. Dongcun
 6. Guanquang
 7. Guanzhong
 8. Haikou
 9. Huangfu
 10. Humen
 11. Longmen
 12. Mawei
 13. Pingtan
 14. Shantou
 15. Shanzhoushi
 16. Xiachuandao
 17. Zun
Air Bases
 1. Anyang
 2. Changzhi
 3. Dalian
 4. Jiaoxian
 5. Jinxi
 6. Jiyuan
 7. Laishan
 8. Laiyang
 9. Liangxiang
 10. Qingdao
 11. Shanhaiguan
 12. Xingtai
 1. Daishan
 2. Danyang
 3. Luqiao
 4. Ningbo
 5. Shitangqiao
 6. Shanghai
 1. Foluo
 2. Guiping
 3. Haikou
 4. Jialaishi
 5. Lingling
 6. Lingshui
 7. Sanya

Ports

  NAME       LATITUDE LONGITUDE AREA  UTM JOG NO.
 Waisha Neigang   2129'N 10905'E CH16 CD07 NF49-09
 Huangpu Xingang  2303'N 11330'E CH30 GF55 NF49-04
 Huangpu Gang    2305'N 11326'E CH30 GF45 NF49-04
 Rihui Gang     3111'N 12128'E CH23 UQ55 NH51-01
 Dinghai Gang    3117'N 12133'E CH23 UQ66 NH51-02
 Gaoqiao Gang    3119'N 12133'E CH23 UQ66 NH51-02
 Kuzi Gang     3155'N 12053'E CH04 TR93 NH51-01
 Dahe Gang     3157'N 12019'E CH04 TR43 NH51-01
 Wushan Gang    3158'N 12023'E CH04 TR53 NH51-01
 Zhangjia Gang   3158'N 12024'E CH04 TR53 NH51-01
 Shiyiwei Gang   3159'N 12040'E CH04 TR74 NH51-01
 Shi'erwei Gang   3159'N 12041'E CH04 TR84 NH51-01
 Zhong Gang     3604'N 12018'E CH25 TV59 NJ51-13
 Da Gang      3605'N 12019'E CH25 TV59 NJ51-13

Sources and ResourcesFAS | Nuke | Guide | China | Facility |||| Index | Search |


http://www.fas.org/nuke/guide/china/facility/navy.htm
Maintained by Robert Sherman
Originally created by John Pike
Updated Tuesday, April 25, 2000 6:52:48 PM